Vchází v platnost evidence skutečných majitelů

Dnešním dnem nabývá účinnosti zákon o evidenci skutečných majitelů. Právnické osoby musí v této evidenci zveřejnit, kdo je jejich skutečným majitelem. Za neuvedení skutečného majitele může být právnické osobě uložena pokuta až do výše 500 000 Kč. Nezapsanému skutečnému majiteli obchodní korporace nebude možné vyplatit zisk a stejně tak nebude moci nezapsaný skutečný majitel uplatňovat svá hlasovací práva. Pro více informací nás kontaktujte.